Zapotrzebowanie na leki

UWAGA!

Proszę przeczytać informację przed wydrukowaniem zapotrzebowania na leki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami lekarz może bez osobistego badania pacjenta  wystawić receptę na leki niezbędne do kontynuacji leczenia pacjenta. Dzięki temu udogodnieniu pacjenci przewlekle chorzy, stale korzystający z leków mają możliwość otrzymania recepty bez konieczności rejestracji i wizyty u lekarza POZ. Lekarz na podstawie dokumentacji medycznej weryfikuje zasadność wystawienia wnioskowanych przez pacjenta leków.
Jeśli w dostępnej dokumentacji medycznej brak jest informacji na temat leku, o jaki wnioskuje pacjent, lekarz nie może danego leku wypisać zaocznie. Dlatego prosimy uzupełniać i aktualizować dokumentację medyczną co roku, dołączając do druku zapotrzebowania karty informacyjne z pobytów szpitalnych lub z Poradni Specjalistycznych, uzasadniające kontynuację leczenia wnioskowanymi lekami.
Stosowne druki można pobrać w Rejestracji, dostępne są one również na stronie internetowej. Wypełniony druk należy złożyć w Rejestracji zlokalizowanej na parterze SZPL PROVITA.
Recepty można odebrać w Rejestracji osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej do odbioru recept.
UWAGA!
Zapotrzebowanie na leki należy złożyć w Rejestracji, co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.
Prosimy czytelnie i dokładnie wypełnić cały druk zapotrzebowania, co umożliwi terminowe wydanie recepty.