Zapotrzebowanie na leki

UWAGA!

Proszę przeczytać informację przed wydrukowaniem zapotrzebowania na leki.

Zamów receptę i teleporadę

Szanowni Pacjenci,

można zamówić recepty nie przychodząc do przychodni.

Nasi lekarze POZ udzielają TELEPORAD

ZAMÓWIENIA NA LEKI  – dostępne online, wystarczy wysłać maila rejestracja@provita.wroclaw.pl

 Pamiętaj! aby w treści maila podać Twoje imię i nazwisko,  PESEL  oraz numer telefonu,

na który wyślemy Ci 4-cyfrowy kod recepty.

  • Dla każdego pacjenta  powinien być osobny mail (nie wysyłamy zbiorczych zapotrzebowań w jednym mailu)
  • Proszę podać pełną nazwę leku i gramaturę

Możliwość wystawiania recept dotyczy wyłącznie pacjentów zadeklarowanych do naszej  poradni POZ.

Termin realizacji e-recepty ze względu na dużą ilość zgłoszeń do 7 dni roboczych.

TELEPORADY – Nasi lekarze POZ zamiast dotychczasowych wizyt w gabinecie będą udzielać porad telefonicznych 

 po wcześniejszej rejestracji pod numerem tel.

71 325-14-68

ZAPRASZAMY

(Zgodnie z obowiązującymi przepisami lekarz może bez osobistego badania pacjenta  wystawić receptę na leki niezbędne do kontynuacji leczenia pacjenta. Dzięki temu udogodnieniu pacjenci przewlekle chorzy, stale korzystający z leków mają możliwość otrzymania recepty bez konieczności rejestracji i wizyty u lekarza POZ. Lekarz na podstawie dokumentacji medycznej weryfikuje zasadność wystawienia wnioskowanych przez pacjenta leków.
Jeśli w dostępnej dokumentacji medycznej brak jest informacji na temat leku, o jaki wnioskuje pacjent, lekarz nie może danego leku wypisać zaocznie. Dlatego prosimy uzupełniać i aktualizować dokumentację medyczną co roku, dołączając do druku zapotrzebowania karty informacyjne z pobytów szpitalnych lub z Poradni Specjalistycznych, uzasadniające kontynuację leczenia wnioskowanymi lekami.
Stosowne druki można pobrać w Rejestracji, dostępne są one również na stronie internetowej. Wypełniony druk należy złożyć w Rejestracji zlokalizowanej na parterze SZPL PROVITA w likwidacji.
Recepty można odebrać w Rejestracji osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej do odbioru recept.
UWAGA!
Zapotrzebowanie na leki należy złożyć w Rejestracji, co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.
Prosimy czytelnie i dokładnie wypełnić cały druk zapotrzebowania, co umożliwi terminowe wydanie recepty.)