Zapotrzebowanie na leki lub wyroby medyczne

DRUK ZAPOTRZEBOWANIA NA LEKI LUB WYROBY MEDYCZNE

Pobierz

UWAGA!

Proszę przeczytać informację przed wydrukowaniem zapotrzebowania na leki lub wyroby medyczne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami lekarz może bez osobistego badania pacjenta  wystawić receptę na leki niezbędne do kontynuacji leczenia pacjenta oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Dzięki temu udogodnieniu pacjenci przewlekle chorzy, stale korzystający z leków mają możliwość otrzymania recepty bez konieczności rejestracji i wizyty u lekarza POZ.
Lekarz na podstawie dokumentacji medycznej weryfikuje zasadność wystawienia wnioskowanych przez pacjenta leków czy wyrobów medycznych. Jeśli w dostępnej dokumentacji brak jest informacji na temat leku, o jaki występuje pacjent, lekarz nie może danego leku wypisać zaocznie.
Stosowne druki wniosku o leki i zaopatrzenia w wyroby medyczne można pobrać w Rejestracji, dostępne są one również na stronie internetowej. Wypełniony druk należy złożyć w Rejestracji zlokalizowanej na parterze SZPL PROVITA sp. z o.o.
Recepty oraz wnioski na zapotrzebowanie w wyroby medyczne można odebrać w Rejestracji następnego dnia, osobiście bądź za pośrednictwem osoby upoważnionej do odbioru recept i wniosków.