Zamówienia publiczne i przetargi

 KONKURS NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE:

Zapewnienia opieki lekarskiej w Oddziałach poza godzinami pracy lekarzy etatowych

Ogłoszenie-

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 1

UMOWA-zał 2