System Zarządzania Jakością

Zarządzanie jakością

W trosce o jakość świadczonych przez nas usług wdrożyliśmy, utrzymujemy, stale doskonalimy system zarządzania jakością zgodny  z normą EN ISO 9001:2015, co nie byłoby możliwe bez pełnego zaangażowania i entuzjazmu każdego pracownika SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEGO PROVITA sp. z o.o. Naszą misję, którą są „Kompleksowe ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Zapobieganie niepełnosprawności”, wypełniamy poprzez realizację wyznaczonych przez nas celów, którymi są:

Nasze cele

  • Jak najlepsza realizacja potrzeb i oczekiwań pacjentów;
  • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w sposób kompleksowy, zgodnie z najnowszą wiedzą i technikami leczenia;
  • Zwiększanie stanu wiedzy o własnym zdrowiu i metodach dbania o nie wśród pacjentów pozostających pod opieką placówki oraz zapobieganie chorobom;
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie wykonywanych przez nich zadań;
  • Jak najlepsza realizacja wymagań wynikających z dotyczących nas aktów prawnych, a także z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz klientami instytucjonalnymi i prywatnymi oraz wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom.

ISO 9001:2015

Nasze zaangażowanie i skuteczność w spełnianiu tych celów zostały potwierdzone uzyskaniem certyfikatu EN ISO 9001:2015.

 

certyfikat iso