ZABIEGI REHABILITACYJNE W PROMOCYJNYCH CENACH

ZABIEGI REHABILITACYJNE W PROMOCYJNYCH CENACH

POPRAWA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

ZAPOBIEGANIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zapraszamy Państwa do skorzystania z promocyjnej oferty kompleksowych, przystosowanych do indywidualnych potrzeb, programów profilaktycznych poprawiających kondycję fizyczną oraz zapobiegających niepełnosprawności.
Zabiegi rehabilitacyjne przeprowadza zespół wysokiej klasy specjalistów.

Tok postępowania przy kwalifikacji na zabiegi:

1. Lekarz rehabilitacji- wizytę można umówić osobiście w rejestracji – od poniedziałku do piątku w godz. 7:15-18:00  lub telefonicznie: 71 781 35 21 w dni robocze
od godz. 7:15 do 14:15 /prosimy o udostępnienie lekarzowi posiadanej dokumentacji medycznej związanej ze stanem zdrowia/- w przypadku posiadania skierowania na zabiegi wystawionego przez innego uprawnionego lekarza wizyta ta nie jest konieczna

2. Planowanie zabiegów- po kwalifikacji do programu rehabilitacji należy umówić terminy zabiegów w pok. nr 119 /parter/, w godz. 14:00-18:00 – wtorek-czwartek
oraz 7:15-14:00 – poniedziałek-środa-piątek.

Termin akcji promocyjnej: styczeń-marzec 2020 rok

Informacje dotyczące programów profilaktycznych w promocyjnych cenach można uzyskać:
-Planowanie zabiegów pok. 119/parter/ – tel. 71/345 63 76 wew. 232
-Dział Marketingu pok. 312 /II piętro/ – tel. :71/781 35 21