Rehabilitacja stacjonarna

Kontakt

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
tel. 71/345-63-76 wew. 223                           pon.- pt. 7.00-14.00

Rehabilitacja Stacjonarna - Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Odziały Szpitalne powstały z myślą o pacjentach oczekujących profesjonalnej i skutecznej rehabilitacji w przyjaznym otoczeniu, dla osób którym trudno się poruszać i dojeżdżać na zabiegi fizjoterapeutyczne.

W nowocześnie wyposażonych gabinetach i salach gimnastycznych przeprowadzana jest rehabilitacja ogólnoustrojowa i neurologiczna. Oddziały Szpitalne specjalizują się w przywracaniu sprawności fizycznej po przebytych urazach ortopedycznych, operacjach układu ruchu i centralnego układu nerwowego oraz w chorobach neurologicznych i reumatologicznych.

Z Narodowym Funduszem Zdrowia mamy podpisaną umowę na leczenie stacjonarne pacjentów w Oddziałach Rehabilitacyjnych. NFZ określa bardzo skrupulatnie jednostki chorobowe, z którymi pacjenci mogą być hospitalizowani, jak również czas trwania leczenia. W warunkach stacjonarnych prowadzona jest rehabilitacja ogólnoustrojowa i rehabilitacja neurologiczna. Kwalifikacji do leczenia w oddziale dokonują lekarze oddziałowi na podstawie skierowań. W przypadku rehabilitacji ogólnoustrojowej skierowanie może być wystawione przez: lekarzy oddziałów urazowo – ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, kardiologicznych i geriatrycznych. W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych skierowanie może być wystawione przez lekarzy poradni rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej. Skierowanie na rehabilitację neurologiczną może być wystawione przez lekarzy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych. W przypadkach medycznie uzasadnionych, z wyjątkiem ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego skierowanie może być wystawione przez lekarzy poradni neurologicznej i rehabilitacyjnej oraz neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, urazowo – ortopedycznej. Na badania kwalifikacyjne pacjenci winni zgłosić się ze skierowaniem i dokumentacją leczonego schorzenia, badaniami dotyczącymi leczonego schorzenia, wypisami ze szpitali itp.

Pielęgniarka oddziałowa: 71/345-63-76 wew. 223