Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

BEZPŁATNE BADANIA KRWI

dla osób urodzonych w latach 1965, 1970, 1975, 1980, 1985

Warunek – złożona deklaracja POZ w SPECJALISTYCZNYM ZAKŁADZIE PROFILAKTYCZNO-LECZNICZYM PROVITA sp. z o.o.
i nie stwierdzone dotychczas choroby układu krążenia.

W ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia oferujemy:

  • przeprowadzenie wywiadu zgodnie z Kartą Badania Profilaktycznego;
  • wykonanie badań biochemicznych krwi (cholesterol, całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy, poziom glukozy);
  • pomiar ciśnienia tętniczego;
  • określenie BMI;
  • wpisanie wyników badań do Karty Badania Profilaktycznego;
  • przeprowadzenie badania przedmiotowego przez lekarza i ocena poszczególnych czynników ryzyka;
  • edukacja pacjenta.

Informacja w pokoju 317 (II piętro)
tel. 71/345-63-76 wew. 265
tel. kom. 663-521-960 (do godziny 10.30)