Podstawowa Opieka Zdrowotna

Deklaracje do lekarza, położnej oraz pielęgniarki POZ
Zaufaj naszym specjalistom. Jeśli chcesz skorzystać z opieki w ramach NFZ lekarza POZ, pielęgniarki środowiskowej
i położnej środowiskowej, pobierz wypełnij i złóż deklaracje oraz oświadczenie dotyczące dokumentacji medycznej.
Druki poniżej
Kobiety 3 deklaracje: lekarz, pielęgniarka i położna. Mężczyźni 2 deklaracje: lekarz i pielęgniarka.

zal_nr_1_deklaracja_wyboru_poz_lekarz

zal._nr_2_deklaracja_wyb_poz_pielęgniarka

zal._nr_3_deklaracja_wyboru_poz_położna

Oświadczenie dotyczące dokumentacji medycznej

Pobierz druk

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Świadczenia z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej są udzielane pacjentom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, którzy złożyli w SPECJALISTYCZNYM ZAKŁADZIE PROFILAKTYCZNO-LECZNICZYM PROVITA sp. z o.o. w likwidacji deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ.

Porady lekarskie są udzielane w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych i dla dzieci.

Obie poradnie są czynne od godziny 8.00 do godziny 18.00.

Porad udziela kilkunastu lekarzy, w tym; ze specjalizacjami z chorób wewnętrznych, pediatrii i medycyny rodzinnej.

Świadczenia pielęgniarskie są udzielane w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień w przychodni oraz w miarę potrzeb pacjentom obłożnie chorym w domach na zlecenie lekarzy.

Położna środowiskowa sprawuje opiekę w domu nad kobietami w połogu
i noworodkami, przeprowadza edukację kobiet w ciąży oraz otacza opieką kobietę po ciężkich zabiegach ginekologicznych.

Rejestracja telefoniczna dla dorosłych: tel. 71/325-14-68 
Rejestracja telefoniczna dla dzieci: tel. 71/781-35-16