O firmie

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY

PROVITA sp. z o.o. w likwidacji

z dniem 1 kwietnia 2021 roku, zgodnie z decyzją Właściciela, jakim jest Gmina Wrocław, rozpoczął proces przekształcenia, którego celem jest zmiana formy działalności
i połączenie z Wrocławskim Centrum Zdrowia SPZOZ.

Z tego powodu Spółka PROVITA najpierw musi ulec formalnej likwidacji. Proces ten
nie powinien mieć wpływu na ciągłość świadczeń zdrowotnych udzielanych naszym pacjentom.

Serdecznie zapraszamy Państwa do dalszej współpracy i korzystania z naszych usług medycznych.

 

 

SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY PROVITA sp. z o.o. w likwidacji

Jest jednym z liderów usług medycznych we Wrocławiu. Codziennie, od  40 lat dbamy o zdrowie i sprawność fizyczną mieszkańców Wrocławia oraz pobliskich miejscowości. Oferujemy pełną opiekę medyczną  od diagnostyki po kompleksowe leczenie podstawowej opieki medycznej, wzbogacone szeroką gamą porad specjalistycznych oraz wszechstronną rehabilitacją. Skuteczność w działaniu i profesjonalizm personelu zjednały nam zaufanie i sympatię pacjentów. W specjalistycznej Poradni Medycyny Pracy opieką obejmujemy pracowników ponad 1000 firm. Prowadzimy również badania kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych.

Rokrocznie udzielamy ponad 100 tysięcy porad lekarskich oraz ponad 200 tysięcy  badań diagnostycznych i zabiegów specjalistycznych.

Nad prawidłową realizacją procedur medycznych i dobrym samopoczuciem pacjentów czuwa doświadczony zespół wysokiej klasy specjalistów, między innymi: kilkudziesięciu lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów.

Nowocześnie wyposażone specjalistyczne poradnie lekarskie, pracownie diagnostyczne oraz Oddział Rehabilitacji Dziennej, Specjalistyczny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej, a także Poradnia Rehabilitacyjna z gabinetami zabiegowymi mieszczą się w jednym budynku, który jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka otoczona jest pięknie utrzymanym terenem rekreacyjnym. Cenne dopełnienie całości stanowią bezpłatne parkingi.

Spełniając oczekiwania naszych Pacjentów oferujemy dodatkowe usługi: aptekę, optyka oraz bufet, zlokalizowane na terenie Przychodni.

Udzielamy świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Z zakresu Medycyny Pracy w naszej poradni wykonujemy badania profilaktyczne dla zakładów pracy oraz badania lekarskie dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych.
Firmy zatrudniające pracowników zapraszamy do podpisywania umów na badania profilaktyczne wymagane do wykonywania pracy na określonych stanowiskach. Zapraszamy także na pełne badania kierowców i kandydatów na kierowców, na miejscu zapewniamy porady lekarzy uprawnionych do badań oraz badania psychotechniczne.

Zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa do składania deklaracji wyboru lekarzy, pielęgniarek i położnych w naszej Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, wówczas będziecie mogli Państwo skorzystać z kompleksowej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w jednym miejscu, gdyż oprócz porad lekarza internisty czy pediatry oferujemy naszym pacjentom konsultacje lekarzy specjalistów: okulisty, ginekologa, chirurga i reumatologa oraz lekarza rehabilitacji medycznej, wszystko to bezpłatnie, w ramach umów z NFZ. Ponadto zachęcamy do korzystania z komercyjnych porad pozostałych lekarzy specjalistów, np. laryngologa, neurologa oraz badań usg: serca, stawów, piersi i innych.

Oferujemy szeroki zakres badań diagnostycznych wykonywanych u nas na miejscu w laboratorium analitycznym, pracowni rentgenowskiej, ultrasonograficznej w tym usg serca i jamy brzusznej oraz pracowni elektrokardiograficznej, spirometrycznej  i audiometrycznej, a także udział w programach profilaktyki zdrowotnej.

Świadczenia medyczne udzielane są przez szereg lekarzy, kilkunastu magistrów z zakresu: fizjoterapii, analityki medycznej i psychologii oraz przez kilkadziesiąt osób średniego personelu medycznego w tym: pielęgniarki, położne, techników fizjoterapii, techników analityki medycznej, rentgenodiagnostyki oraz szereg osób pomocniczego personelu medycznego.