Medycyna Pracy

Przed wizytą pobierz i wydrukuj skierowanie do Poradni Medycyny Pracy.
Od 1 kwietnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, które określa nowy wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu Pracy.

Skierowanie na badanie lekarskie PMP

Skierowanie na badanie san-epid PMP

 

 

 

Poradnia Medycyny Pracy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na podstawie Uchwały nr XXXIV/875/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 lutego 2021 r. rozpoczęto proces  połączenia SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEGO  PROVITA sp. z o.o. w likwidacji i Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W pierwszym etapie przekształcenia Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ   z dniem 1 lipca 2021 r. przejęło działalność Poradni Medycyny Pracy.  Świadczenia medycyny pracy są realizowane  na dotychczasowych zasadach, w tym samym miejscu we Wrocławiu przy ul. Bierutowskiej 63.

Pełna  informacja  pismo przewodnie

Umawianie terminów wizyt: tel.: 71/ 784 57 28    lub  697-783-083  

poniedziałek – piątek w godz. 11.00 – 14.20

W Poradni Medycyny Pracy prowadzone są następujące rodzaje badań:

  • BADANIA PROFILAKTYCZNE: WSTĘPNE, OKRESOWE I KONTROLNE
  • BADANIA KIEROWCÓW I KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW ( W TYM PSYCHOTESTY)
  • BADANIA OSÓB PRACUJĄCYCH NA WYSOKOŚCI
  • BADANIA KANDYDATÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I WYŻSZYCH
  • WYDAWANE SĄ ŚWIADECTWA SANITARNE I AKTUALIZOWANE KSIĄŻECZKI ZDROWIA

Wszystkie badania lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne (rtg, laboratorium, spirometria, audiometria itp), psychotechniczne i inne potrzebne do wydania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, są wykonywane na miejscu we Wrocławiu przy ulicy Bierutowskiej 63.

Pracownik zgłaszający się ze skierowaniem do Poradni Medycyny Pracy zwykle w ciągu kilku godzin ma wykonywany komplet badań i wydane orzeczenie.

W ramach Medycyny Pracy wykonujemy badania dla pracowników firm, z którymi podpisujemy umowy, jak i dla osób samozatrudniających się, które zgłoszą się spontanicznie, a także dla uczniów i kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych oraz dla osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy.

Poradnia Medycyny Pracy czynna jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 14.35.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z Wrocławskim Centrum Zdrowia Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej i do podpisywania umów na wykonywanie badań profilaktycznych. W zależności od kwalifikacji na określone stanowiska różne są zakresy wykonywanych badań, a co za tym idzie sumarycznie różne kwoty opłat.

Wszelkich informacji o możliwościach i warunkach podpisania umów udzielamy pod  numerem telefonu 

71/781-35-21  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

Adres e-mail: mnietrzeba@spzoz.wroc.pl