Medycyna Pracy

Przed wizytą pobierz i wydrukuj skierowanie do Poradni Medycyny Pracy.
Od 1 kwietnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, które określa nowy wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu Pracy.

Skierowanie na badanie lekarskie PMP

Skierowanie na badanie san-epid PMP

 

 

 

Poradnia Medycyny Pracy

Uprzejmie prosimy Pracodawców kierujących pracowników na badania z zakresu Medycyny Pracy o wcześniejsze wypełnienie przez skierowanego pracownika ankiety epidemiologicznej (zamieszczonej poniżej)

ANKIETA

Umawianie terminów wizyt: tel.: 71/ 784 57 28    lub  697-783-083  

wtorek, piątek w godz. 7.30 – 13.30

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 11.00 – 13.30

W Poradni Medycyny Pracy prowadzone są następujące rodzaje badań:

  • BADANIA PROFILAKTYCZNE: WSTĘPNE, OKRESOWE I KONTROLNE
  • BADANIA KIEROWCÓW I KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW ( W TYM PSYCHOTESTY)
  • BADANIA OSÓB PRACUJĄCYCH NA WYSOKOŚCI
  • BADANIA KANDYDATÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I WYŻSZYCH
  • WYDAWANE SĄ ŚWIADECTWA SANITARNE I AKTUALIZOWANE KSIĄŻECZKI ZDROWIA

Wszystkie badania lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne (rtg, laboratorium, spirometria, audiometria itp), psychotechniczne i inne potrzebne do wydania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, są wykonywane na miejscu w SPECJALISTYCZNYM ZAKŁADZIE PROFILAKTYCZNO-LECZNICZYM PROVITA sp. z o.o.

Pracownik zgłaszający się ze skierowaniem do Poradni Medycyny Pracy zwykle w ciągu kilku godzin ma wykonywany komplet badań i wydane orzeczenie.

W ramach Medycyny Pracy wykonujemy badania dla pracowników firm, z którymi podpisujemy umowy, jak i dla osób samozatrudniających się, które zgłoszą się spontanicznie, a także dla uczniów i kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych oraz dla osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy.

Poradnia Medycyny Pracy czynna jest od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.00.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy ze SPECJALISTYCZNYM ZAKŁADEM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZYM PROVITA sp. z o.o. i do podpisywania umów na wykonywanie badań profilaktycznych. W zależności od kwalifikacji na określone stanowiska różne są zakresy wykonywanych badań, a co za tym idzie sumarycznie różne kwoty opłat.

Wszelkich informacji o możliwościach i warunkach podpisania umów udziela Dział Marketingu nr tel. 71/781-35-21 w godzinach 8.00-14.00.