Ksero dokumentacji

WNIOSEK O UZYSKANIE KSEROKOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pobierz

W celu uzyskania kserokopii dokumentacji medycznej, która jest w posiadaniu placówki pacjent powinien wypełnić wniosek o uzyskanie kserokopii dokumentacji medycznej –  wzór do pobrania. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć do godziny 14:00 w administracji placówki, natomiast po godzinie 14:00 w Rejestracji Ogólnej.

Pracownik SZPL PROVITA sp. z o.o. w likwidacji ma obowiązek zweryfikować pisemne zgłoszenie pacjenta oraz tożsamość osoby je składającej.
Kserokopia dokumentacji wydawana jest bezpośrednio pacjentowi przez Sekcję Służb Pracowniczych za pokwitowaniem – podpis pacjenta przy odbiorze. Na życzenie pacjenta można przesłać dokumentację listem poleconym, na adres wskazany przez pacjenta.

W sytuacji kiedy, pacjent nie może odebrać osobiście dokumentacji medycznej, wówczas powinien napisać upoważnianie dla osoby, która będzie ją odbierała. Osoba odbierająca dokumentację medyczną legitymuje się dowodem osobistym, upoważnienie zostawia w placówce.