Deklaracja dostępności cyfrowej

SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY  PROVITA sp. z o.o. w likwidacji od 1 kwietnia 2021 r.,  będący aktualnie w trakcie procesu przekształceniowego,  po zakończeniu tego procesu będzie zintegrowany z systemem informatycznym Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ i będzie miał dostępność do strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów  publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.provita.wroclaw.pl

Dane kontaktowe Spółki:

SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO-LECZNICZY PROVITA sp. z o.o.  w likwidacji  od 1 kwietnia 2021 r.

Bierutowska 63, 51-317 Wrocław

tel. sekretariat:            71  345-64-20

tel. rejestracja:            71  325-14-68;  793-463-000

tel. centrali:                 71  345-63-76;  71 781-35-17; 71  325-27-08

fax sekretariat:            71  345-64-20

e-mail:                         sekretariat@provita.wroclaw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018 r.

Aktualizacja strony internetowej: przeprowadzana  na bieżąco.

Ostania aktualizacja miała miejsce: 16.06.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848). Prowadzone są działania mające na celu wdrożenie w nowej wersji strony internetowej większej funkcjonalności, kompatybilności i zrozumiałości. Na stronie internetowej można korzystać ze  standardowych skrótów klawiaturowych i funkcji dostarczanych przez przeglądarkę internetową.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:

Joanną Smuga-Markowską

telefon: 71 382-06-45    e-mail:    statystyka@provita.wroclaw.pl

Postępowanie wnioskowo-skargowe:

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i   i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić        do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego zgodnie  z postanowieniami ustawy.

W przypadku odmowy, autor żądania może złożyć skargę  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, bądź  poinformować Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wnioski i skargi można składać na adres: sekretariat@provita.wroclaw.pl lub telefonicznie:      71  345- 64-20.

Dostępność architektoniczna:  

 1. Budynek Provity. jest budynkiem o zróżnicowanej wysokości 4 i 5 kondygnacyjnym, w tym piwnice. Między piętrami można przemieszczać się schodami lub windą przystosowaną do transportu z łóżkami.
 2. Wejście główne do budynku znajduje się przy ul. Bierutowskiej 63.
 3. Wchodzącym informacji udzielają pracownicy Provity lub pracownicy ochrony.
 4. Budynek jest dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami (brak progów drzwiowych, drzwi odpowiedniej szerokości).
 5. Na każdej kondygnacji znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 6. W bezpośrednim sąsiedztwie Provity wzdłuż całego budynku usytuowany jest parking dla pacjentów i pracowników.
 7. Na parkingu naprzeciwko wejścia do budynku wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku prowadzą schody oraz podjazdy dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 9. W Provicie nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 10. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille`a, oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.
 12. Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono 31.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny SZPL PROVITA sp. z o.o. w likwidacji.