AKCJA PROFILAKTYCZNA – MIAŻDŻYCA

MIAŻDŻYCA

Zagrożenia dla życia i zdrowia

AKCJA PROMOCYJNA

Miażdżyca to rozwijający się latami proces chorobowy dotyczący głównie tętnic. Na skutek wieloletniego odkładania się lipidów w ścianach naczyń, może dojść do ograniczenia przepływu naczyniowego, który powoduje stopniowe ograniczenie zaopatrzenia w tlen i składniki odżywcze poszczególnych narządów, w tym także serca i mózgu.

Pakiet badań profilaktycznych w promocyjnej cenie:

59,00 zł

Gospodarka tłuszczowa: cholesterol całkowity,  HDL, LDL, trójglicerydy; morfologia; kreatynina; białko CRP

Akcja promocyjna trwa w dniach: 1-26 lutego 2021 r.

Pakiet badań można kupić w Laboratorium

Informacje dodatkowe:

Badania powinno się wykonać na czczo /8 godz. przed badaniem nie należy spożywać pokarmów/.            

Informacje dotyczące akcji promocyjnej można uzyskać w Dziale Marketingu – tel.: 71/ 781-35-21.